Świadczenia alimentacyjne dla dziecka - co warto wiedzieć na ten temat?

Sprawy związane z rozwodem i ustaleniem wysokości alimentów są dla wielu osób dość trudnym doświadczeniem. W takiej sytuacji zawsze należy pamiętać o dziecku i mieć na względzie jego dobro. Warto bowiem podkreślić, że alimenty na dziecko przyznawane są po to, aby dziecko miało zapewnione godne warunki życia. Co zatem warto wiedzieć na temat alimentów dla dziecka? Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych?

Alimenty dla dziecka – podstawowe informacje

Za alimenty uznaje się takie świadczenia, które osoba zobowiązana do ich płacenia musi uiszczać w sposób regularny osobie uprawnionej. Na wysokość alimentów na dziecko mają wpływ różne czynniki. Mowa tu przede wszystkim o: wskazanych i usprawiedliwionych potrzebach dziecka i możliwościach zarobkowych rodzica. Jeżeli zaś chodzi o czas płacenia alimentów, to rodzic, któremu zasądzono alimenty powinien płacić je aż do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Takie świadczenie może być, więc wypłacane nawet do 25 roku życia dziecka pod warunkiem, że ze względu na kontynuacje nauki na studiach nie może ono podjąć stałej pracy. Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów świadomie zaprzestaje wypełniać swój obowiązek to wówczas mogą spotkać ją dotkliwe konsekwencje takie jak np.: zajęcie majątku przez komornika (do 60% wynagrodzenia), zajęcie ruchomości, odebranie prawa jazdy bądź też w niektórych przypadkach kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Wielu rodziców, którzy zdecydowali się na rozwód wspólnie dochodzi do porozumienia, co do kwoty alimentów, które będzie płaciła osoba niemieszkająca z dzieckiem. Zawierając takie porozumienie mają na względzie przede wszystkim dobro dziecka i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Często jednak zdarzają się i takie sytuacje, w których to osoby dorosłe w żaden sposób nie potrafią się w tej kwestii porozumieć. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata od alimentów.

Świadczenia alimentacyjne dla dziecka - co warto wiedzieć na ten temat?

W czym może pomóc nam adwokat w sprawie o alimenty na dzieci?

W Krakowie, jak i wielu innych miastach w Polsce, wiele osób w kwestiach związanych z alimentami decyduje się na skorzystanie z usług specjalistycznej kancelarii adwokackiej. Należy, bowiem podkreślić, że adwokat jest w stanie pomóc nam zarówno w przygotowaniu i zawarciu porozumienia o alimenty sądowe dla dziecka, jak i w sprawach związanych z zasądzeniem alimentów na rzecz dziecka czy też w sprawach dotyczących zmian wysokości przyznanych alimentów. Należy podkreślić, że precyzyjnie przygotowany pozew sądowy znacząco przyspiesza bieg sprawy, dlatego w tej kwestii naprawdę warto zdać się na specjalistów. Jeżeli więc interesuje nas dobra i profesjonalna kancelaria adwokacka Kraków, w której to uzyskamy pomoc w przyznaniu świadczeń alimentacyjnych dla swojego dziecka to z całą pewnością warto skorzystać z usług Kancelarii Actio. Należy podkreślić, że kancelaria ta posiada liczne rekomendacje Klientów. Pamiętajmy, więc, że to właśnie tu możemy uzyskać niezbędną pomoc w sprawach związanych z alimentami.

Partnerem materiału jest Kancelaria Actio - kancelaria adwokacka Kraków