Co warto wiedzieć na temat zawodu tancerza?

Profesjonalni tancerze wykonują zawód artystyczny, przekazując swoją wizję w spektaklu ruchowym, któremu towarzyszy muzyka. Bardzo ważnym elementem każdego show tanecznego jest scenografia sceniczna oraz stroje tancerzy. Taki występ jest wyjątkowy nie tylko na względy estetyczne, ale i spełnia funkcje rozrywkowe, przemawiając do wrażliwości i sfery emocjonalnej widzów. W tańcu występuje kilka styli tanecznych, które powstały w różnych regionach świata i różnych kulturach oraz społecznościach. Zawodowy tancerz może prowadzić lekcje indywidualne bądź grupowe, występować w balecie, operze czy teatrze muzycznym.

Czym zawodowo zajmują się profesjonalni tancerze?

Wszyscy tancerze muszą cały czas się samodoskonalić i dbać o formę, co jest związane z regularnymi treningami. Ponadto musi nadążać za zmieniającymi się trendami i poznawać coraz to nowsze formy i techniki sceniczne. Codziennie praca tancerzy opiera się o bazowe techniki konkretnych typów tańca i rytmów muzycznych oraz dopasowanych do nich form estradowych. Podczas różnych wystąpień publicznych musi podejmować współpracę z reżyserem i scenografem.

Co warto wiedzieć na temat zawodu tancerza?

Jakie warunki pracy i perspektywy wiążą się z zawodem tancerza?

Jak już wspomniano praca zawodowego tancerza zbliżona jest do innych profesji z dziedziny artystycznej, oprócz tego ma wiele wspólnego z zawodami sportowymi. Tancerze są zobowiązani do przestrzegania restrykcyjnej diety. Muszą dbać o swoją kondycję fizyczną, spędzając liczne godziny na salach treningowych i siłowniach. Nie ma natomiast formalnych wymogów kwalifikacyjnych, które by decydowały o otwarciu ścieżki zawodowej tancerza.

Jak wcześniej stwierdzano profesjonalni tancerze mogą aplikować w takich miejscach jak szkoły tańca, szkoły baletowe, opery czy teatry tańca. Inną drogą jaką podążać mogą zawodowi tancerze i tancerki jest rywalizacja w krajowych i zagranicznych zawodach tanecznych, których praca polega na przygotowywaniu się do startu w zawodach i konkursach. Bardzo trudno jest mówić o zarobkach tancerzy, jest to uwarunkowane od miejsca zatrudnienia i charakteru podejmowanych aktywności zawodowych.

Jak wygląda organizacja pracy tancerza?

Jest to uzależnione od miejsca, w którym tancerz podejmuje zatrudnienie. Nie jest to typowa praca statystycznego Polaka. Jest ona dość specyficzna, choćby ze względu na to, że ma miejsce w bardzo niestandardowych porach. W instytucjach kulturalnych pracuje się przeważnie od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 14 i 18 do 22. Godziny te zależą od dostępności publiczności, którzy w godzinach wieczornych są w stanie wybrać się na spektakl taneczny, ponieważ w ciągu dnia zwykle pracują. Często w sezonie tancerze robią wiele nadgodzin, które są odbierane w okresie letnim, w którym występów jest mniej. Praca ta skupia ludzi kultury, wrażliwych na sztukę i piękno. Zauważa się, że kultura pracy w takich miejscach jest niezwykle wysoka, co widoczne jest w relacji artystów i kierowników. Są one najczęściej partnerskie, koleżeńskie i bardzo życzliwe względem siebie.