Przestępstwa wobec kobiet

Przestępstwa wobec kobiet są w wielu społeczeństwach bardzo często spotykane. Niestety są również często tolerowane, co negatywnie wpływa na psychiczne zdrowie kobiet. Na szczęście w krajach rozwiniętych ta sytuacja poprawia się, a kobiety coraz częściej znajdują pomoc w kancelariach adwokackich, na policji oraz w prokuraturze. Kluczem do sukcesu jest przełamanie lęku i udanie się do tego typu instytucji.

Poszkodowane kobiety

Praktycy, którzy świadczą usługi dla poszkodowanych kobiet, oraz psychologowie- zaznaczają, że podejście do poszkodowanej kobiety powinno być szczególne. Zwłaszcza, jeśli sprawa dotyczy tak intymnych przeżyć jak molestowanie seksualne, lobbing, czy też gwałt. Są to zdarzenia, o których każdej kobiecie jest niezwykle ciężko opowiadać, szczególnie wtedy, gdy musi zwierzać się obcym osobom.

Przestępstwa wobec kobiet

Ze względu na troskę o zdrowie kobiet, podczas takich rozmów obecni powinni być psychologowie, którzy umiejętnie poprowadzą rozmowę. Kluczem do rozwiązania problemu, jest zapoznanie się z nim odpowiednich organów, takich jak policja, prokuratura, sąd, czy chociażby adwokaci. Jednak, aby to zrobić, kobieta musi się zwierzyć z bardzo intymnych szczegółów, co jest bardzo kłopotliwe.

Obecność psychologa i jak najbardziej delikatny sposób przeprowadzania rozmowy, jest kluczem do tego, aby móc rozwiązać problem. Praktyka pokazuje, że kobietom łatwiej otworzyć się i zwierzyć, nawet z najtrudniejszych szczegółów, jeśli rozmawiają z drugą kobietą. Obecność mężczyzn może być dla nich krępująca, zwłaszcza wtedy, gdy sprawa dotyczy przestępstw na tle seksualnym.

Przestępstwa domowe i w pracy

Najczęściej popełniane przestępstwa wobec kobiet to przemoc domowa, w tym fizyczne i psychiczne znęcanie się nad kobietą, często prowadzące do utraty zdrowia kobiety. Kolejnym, często występującym przestępstwem są gwałty, oraz inne formy przemocy seksualnej, a także naruszenie nietykalności cielesnej.

Na płaszczyźnie zawodowej, bardzo często zdarza się, że kobiety są dyskryminowane ze względu na płeć, co również jest przestępstwem.