Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – jakie są jego przyczyny?

Zastanawiając się dokładnie czym zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest spowodowane musimy odnieść się do kilku czynników. Jednym z nich jest branża transportowa, zakłady przemysłowe oraz elektrociepłownie. To one emitują ogrom niebezpiecznych gazów, co przenosi się na to, że duże miasta i aglomeracje spotykają się ze smogiem nie tylko w okresie zimowym. Obserwuje się jego występowanie w tych rejonach także podczas lata. Co jeszcze przyczynia się do powstania smogu?

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – czynnik ludzki

Jasno trzeba zaznaczyć, że za zanieczyszczenie powietrza w Polsce odpowiada całe społeczeństwo, a dokładnie osoby, zamieszkujące we własnych gospodarstwach domowych. Co roku w okresie grzewczym z kominów ulatniają się kłęby czarnego i smolistego dymu. Szkodliwość nie tylko jest spowodowana ogrzewaniem na węgiel kamienny, ale także paleniem śmieci, które są bardzo niekorzystne dla środowiska.

Działania zapobiegające powstaniu smogu podejmowane przez państwo

Rząd Polski jak i podległe mu samorządy toczą stałą batalię ze smogiem. Przykładem może być miasto stołeczne Warszawa, która przekazała 3,5 miliona złotych na wymianę starych pieców, które uznaje się za jedną z głównych przyczyn jego powstawania. Działania zostały podjęte także przez rząd, który wydzielił aż 100 mld zł na program „Czyste Powietrze” na okres dekady, by podjąć poprawienia obecnej sytuacji. Pieniądze te przeznacza się np. na dofinansowanie starych kotłów czy docieplenia budynków. Wedle założeń, jakość powietrza winna się ulepszyć w przeciągu dwóch lat. W województwie mazowieckim wprowadzono regulacje związane z paleniem w kominkach i w piecach. W Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.

Jesienią ubiegłego roku prezydent Polski, pan Andrzej Duda podpisał ustawę, która zabrania importu do naszego kraju nieekologicznych kotłów. Ponadto od lipca 2020 r. nie ma możliwości zakupienia paliwa opałowego najsłabszej jakości, jakim jest miał z węgla kamiennego.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – jakie są jego przyczyny?

Koszty wynikające z obecności smogu

Występowanie w kraju smogu skutkuje wielkimi kosztami gospodarczymi. Tak rzecz się ma nie tylko w Polsce, ale i na całym globie. Rocznie kwota ta sięgać może aż do setek miliardów złotych. W naszym kraju to kwota ponad 100 mld złotych, co na jednego mieszkańca wychodzi od 1600-3500 zł. Jesteśmy w czołówce krajów ponoszących największe koszty zanieczyszczeń powietrza na świecie. W Polsce z powodu smogu odnotowuje się zgon od 19-40 tysięcy osób w ciągu roku. W skali światowej to kwota około 8 mld dolarów dziennie.

Czym właściwie jest ten smog?

Smog to zawiesiste zanieczyszczenie powietrza, z wyglądu nieco podobne do mgły, w którym występują szkodliwe dla zdrowia pyły zawieszone oraz gazy takie jak tlenki azotu, tlenki siarki czy węglowodory aromatyczne. Można go zaobserwować zwłaszcza podczas bezwietrznej pogody oraz w okresie zimowym, gdy budynki są ogrzewane nieekologicznymi piecami. Za smog odpowiadają także spaliny wydobywające się z naszych samochodów.