Choroba nowotworowa u dzieci – gdzie szukać wsparcia psychologicznego?

Choroba nowotworowa u dzieci – gdzie szukać wsparcia psychologicznego?

 

 


Wiedza i doświadczenie w zakresie psychoonkologii oraz psychoterapii służy do udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom, które trafiły na onkologię szpitala klinicznego w Łodzi. Zespół psychologów pracuje na oddziałach onkohematologicznych dla dzieci i pomaga, otaczając opieką małych pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz ich rodziców.

 

Zespół psychologów zaangażowanych przez fundację z Łodzi

Działalność fundacyjna polegająca na pomocy rodzinie, w której dziecko zachorowało, jest rozłożona na kilka aspektów. Zaangażowani w pracę dla fundacji specjaliści towarzyszą podopiecznym na każdym z kolejnych etapów leczenia. Fundacja organizuje wsparcie psychologiczne dla dzieci w Łodzi, które trafiają na oddziały onkologiczne. Rodzice mogą liczyć na pomoc od razu po uzyskaniu diagnozy i przekazaniu informacji o niej, a następnie w trakcie adaptowania się do nowo zaistniałej sytuacji.

Fundacja pomaga w krytycznych sytuacjach, takich jak pogorszenie stanu zdrowia dzieci, przygotowanie do przeszczepów szpiku oraz uzyskanie informacji o wznowieniu choroby. Co ważne, doświadczeni specjaliści psychoonkologii oraz psychoterapii ściśle współpracują z zespołem medycznym, który opiekuje się pacjentem w ramach hospitalizacji.

Choroba nowotworowa u dzieci – gdzie szukać wsparcia psychologicznego?

Działalność organizacji pożytku publicznego

Fundacje pozarządowe są często jednym miejscem, w którym rodzice dzieci dotkniętych nowotworem mogą szczerze porozmawiać o swoich obawach. Choroba dziecka to ogromny stres dla całej rodziny, dlatego tak ważne jest, aby nikt nie zadawał trudnych pytań i nie doszukiwał się winy. Po prostu trzeba pomóc, wyciągnąć pomocną dłoń, by nie pogłębiać i tak trudnej sytuacji.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci w Łodzi można uzyskać dzięki prężnie działającej organizacji, która zdobywa fundusze poprzez różnego rodzaju aktywności. Status organizacji pożytku publicznego umożliwia zbieranie pieniędzy z dorocznych kampanii. Wiele osób wspiera działalność fundacji poprzez uczestniczenie w zbiórkach charytatywnych, a także przekazując 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. W swoim zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS, by pieniądze trafiły do wybranej instytucji.

Wolontariat i finansowanie przez NFZ

Osoby zgłaszające się po wsparcie psychologiczne dla dzieci w Łodzi mogą także skorzystać z porady innych specjalistów np. prawnika, pedagoga, lekarza czy pracownika socjalnego. Część fachowców, którzy pracują na rzecz fundacji, otrzymuje wynagrodzenie w ramach NFZ, ale niektórzy robią to z potrzeby serca w ramach wolontariatu.

Wolontariusze często oferują pomocnicze prace jak np. transport i przewiezienie leków. Wolontariat z definicji zawartej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oznacza ochotniczą i dobrowolną pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej wykonywaną bez żadnego wynagrodzenia. Koszty paliwa, biletów na przejazd lub wynajęcia taksówki może  pokrywać fundacja z uzbieranych funduszy od darczyńców.