O jakie świadczenia można starać się po narodzinach dziecka?

W Polsce po narodzinach dziecka jego rodzicom przysługują różnego rodzaju świadczenia. Na jaką więc pomoc ze strony państwa mogą liczyć rodzice dziecka? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie zasiłki?

Becikowe

Becikowe to forma jednorazowego wsparcia. Taka zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana jest rodzicom, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Aby otrzymać becikowe należy złożyć odpowiedni wniosek. Czas na złożenie takiego wniosku to 12 miesięcy od dnia porodu. Aby przyznanie takiego świadczenia było możliwe matka dziecka musi przedstawić zaświadczenie, iż pozostawała pod opieką lekarza ginekologa, co najmniej od 10 tygodnia ciąży aż do dnia narodzin dziecka.

O jakie świadczenia można starać się po narodzinach dziecka?

Kosiniakowe

Nowym świadczeniem rodzinnym, które obowiązuje od niedawna, bo dopiero od roku 2016 jest świadczenie rodzicielskie potocznie nazwane kosiniakowym. Taką formę pomocy otrzymują kobiety, które urodziły dziecko, ale którym ze względu na formę zatrudnienia lub brak zatrudnienia nie przysługuje zasiłek macierzyński. Kosiniakowe wpłacane jest, co miesiąc w kwocie 1000 zł przez okres jednego roku. Wniosek o tę formę pomocy należy złożyć w terminie 52 tygodni od porodu. Najkorzystniej jednak jest złożyć go w terminie 3 miesięcy od narodzin dziecka, ponieważ po tym czasie nie będzie przysługiwało nam wyrównanie.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje natomiast tym kobietom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę oraz tym paniom, które samodzielnie odprowadzały składki na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów, jakie osiągała kobieta. Taki zasiłek przyznawany jest na okres 52 tygodni. Można zdecydować się na wybór opcji, w której będziemy otrzymywali 80% podstawy wymiaru przez cały okres lub 100% za pierwsze 26 tygodni i 60% za kolejne 26 tygodni. Jeżeli matka zrezygnuje z wypłaty zasiłku macierzyńskiego, ponieważ będzie chciała wcześniej wrócić do pracy niewykorzystany zasiłek może przejąć ojciec dziecka.

Inne świadczenia

Do innych świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice po narodzinach dziecka zaliczamy także: świadczenie wychowawcze powszechnie znane, jako „500+”, zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy, ulga podatkowa na dziecko, gminne becikowe czy też bon turystyczny.